Constructieve Communicatie

elkaar zien, horen en versterken
vanuit waarderend perspectief 
~

Voor wie

Binnen teams is één van de veelvoorkomende problemen de het ontbreken van constructieve onderlinge communicatie. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een veilige aanspreek- en feedbackcultuur, communicatie welke gevormd wordt door emotie of het invullen van de gedachten en beweegredenen van anderen. Wanneer de druk hoog ligt en er veel van teams gevraagd het risico van onvoldoende of onjuiste communiceren nog groter. Dit terwijl juist in deze situaties constructieve communicatie van groot belang is. Deze training is voor teams waarvan de teamleden hun eigen communicatie willen analyseren en verbeteren.

Inhoud van de training

De training bestaat uit twee modules en heeft de duur van 1 dag. Er kunnen minimaal 4 en maximaal 12 personen aan de training deelnemen.  De training wordt gegeven door Rob Boekema (Coach en trainer Sociale Veiligheid),  Lieke Smouter (GGZ-agoog en Klinisch Psycholoog in opleiding) en Elsemarijn Brouwer (Systeemtherapeut). De training wordt interactief vorm gegeven waarbij zowel theorie, praktijkvoorbeelden en verschillende oefeningen uitnodigen tot het dialoog met elkaar.

Module 1

‘de eigen communicatie centraal’ 

 

Binnen deze eerste module van de training staat vooral de verkenning en analyse van de eigen communicatie centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, simulaties en opdrachten wordt de eigen communicatie getest en getriggerd. Zowel het team als de individuelen zullen tot eigen en gezamenlijke inzichten komen met betrekking tot de onderlinge communicatie. 

Module 2

‘op naar constructieve communicatie in de toekomst’ 

Het uitgangspunt binnen deze module is het vormgeven van constructieve communicatie. De deelnemers ontdekken middels verschillende werkvormen ondersteund door theoretische kaders vaardigheden om de communicatie binnen het eigen team te verbeteren. De volgende onderwerpen zullen in dit onderdeel behandeld worden;

  • het belang van kwetsbaarheid en veiligheid
  • kijken vanuit waarderend perspectief
  • oplossingsgericht communiceren
  • emotieregulatie

Na deze training

Heeft het team de eigen manier van communiceren geanalyseerd en zijn zowel de valkuilen als de sterke punten van het team en de individuen naar voren gekomen. Vanuit deze analyse zijn handvatten aangereikt waardoor de communicatie in de toekomst meer constructief vorm gegeven kan worden.  

~ Zorg voor Professionals ~