E-coaching en Begeleiding

zorg voor de toekomstige professional ~

De signalen dat studenten met psychische problemen niet de juiste hulp krijgen vinden wij zorgelijk. Wij bieden daarom speciaal voor studenten een laagdrempelige vorm van coaching en begeleiding. Onze professionele coaches zijn opgeleid op een hogeschool die een NOBCO/EMC EQA-accreditatie heeft op Practitioner niveau. De coaching en begeleiding is op maat voor het individu en aansluitend bij de specifieke individuele behoeften. Gewoon thuis, vanachter de eigen laptop.

‘Dat studenten niet de juiste hulp krijgen vinden wij zorgelijk’

Studenten kampen steeds vaker met psychische klachten vanwege hoge studie- en prestatiedruk, angst om schulden op te bouwen en de druk om een boeiend sociaal leven te hebben en te onderhouden.
Boekema & Smouter zorgt ook voor toekomstige professionals omdat wij vinden dat jonge professionals vol energie en enthousiasme aan hun loopbaan moeten kunnen beginnen. Jonge professionals zijn de toekomst en van groot belang voor de kwaliteit op de werkvloer.

‘We starten met het inventariseren van de persoonlijke behoeften’

Boekema & Smouter biedt E-Coaching en Begeleiding aan in drie verschillende pakketten. Elk pakket start met een persoonlijke intake waarin onder andere de persoonlijke behoeften worden geïnventariseerd. Ook vertellen wij alles over de vorm- en inhoud van ons coaching programma, al dan niet in combinatie met het begeleidingsprogramma, en zullen er goede afspraken gemaakt worden om het traject vorm te geven.

‘De focus ligt op het opnieuw grip krijgen op het eigen leven’

Tijdens de E-Coaching ligt de focus op het verkrijgen van inzichten en handvatten/tools zodat de student weer grip krijgt op zijn of haar leven.
De E-Coaching zal plaatsvinden via skype, face-time of een andere vorm van digitaal videocontact. In principe is de frequentie tweewekelijks maar dit kan aangepast worden op de individuele behoeften.

‘Onze begeleiders ondersteunen de student in de praktijk’

In pakket 3: E-Coaching en Begeleiding, zal gestart worden met het reguliere coachingstraject. Vervolgens zal de begeleider de student verder ondersteunen in de praktijk, tijdens het voor de student wenselijke tijdsbestek. Gedurende zowel het Coachings- als het Begeleidingstraject heeft de student de mogelijkheid om te mailen wanneer deze bijvoorbeeld ergens tegenaan loopt.

~ Zorg voor Professionals ~