Lieke Smouter

~ ik hoop anderen te inspireren om het hulpverlenerschap
vanuit de herstelvisie vorm te geven
~

Mijn persoonlijke missie

Mijn persoonlijke missie is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en hulpverlening aan complexe doelgroepen. Dit van uit de herstelvisie en met als belangrijkste doel het persoonlijke welbevinden van cliënten te verhogen. Om dit te realiseren wil ik andere hulpverleners inspireren het hulpverlenerschap vanuit de herstelvisie vorm te geven.

Carrière

Ik ben mijn carrière binnen de zorg- en hulpverlening begonnen als stagiair bij een ZMLK-school in Veendam, in een kindertehuis in Paramaribo en vervolgens bij een locatie (gestructureerd wonen) van de VNN. Na mijn stages ben ik gaan werken bij de VNN, eerst als slaap/nachtdienst op de locatie waar ik stage heb gelopen en daarna als invalkracht bij team laagdrempelige zorg (straatprostitutieproject en gebruikersruimte).

Vanaf oktober 2008 ben ik, nadat ik mijn opleiding SPH heb afgerond, gaan werken bij Duurzaam Verblijf, GGZ Drenthe. Een gesloten kliniek waar mannen en vrouwen met een meervoudige problematiek, bestaande uit verslaving, psychiatrische problematiek, licht verstandelijke beperking en problemen op allerlei leefgebieden gedwongen worden opgenomen.

de complexe problematiek en daaruit voortkomende vraagstukken

hebben mij altijd geïntrigeerd.

Vanuit daar is mijn drive ontstaan om me in te zetten voor

het verbeteren van kwaliteit van zorg- en hulpverlening’

De complexe problematiek van de doelgroep en de daaruit voortkomende vraagstukken hebben mij altijd geïntrigeerd. Vanuit daar is mijn drive gekomen om me in te zetten om de kwaliteit van zorg en hulpverlening aan kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat ik de opleiding Master Social Work ben gaan volgen, welke ik in 2013 heb afgerond. In 2018 ben ik gestart met de opleiding tot psycholoog, richting Klinisch Basis Psycholoog, aan de Open Universiteit. Sinds januari 2020 ben ik gaan werken als psycholoog in opleiding bij een kleinschalige verslavingskliniek. In deze kliniek is een therapeutische gemeenschap gehuisvest en wordt gewerkt vanuit een behandelprogramma waarin het Minnesota 12 stappen model is geïntegreerd. De kliniek biedt een kortdurende maar zeer intensieve behandeling en nazorg aan mensen met een verslaving.

‘ik denk out of the box en zie altijd mogelijkheden’

Persoonlijke competenties

Ik hou erg van projectmatig werken. Ik heb ontdekt dat ik goed in staat ben om nieuwe opdrachten te initiëren en tot een goed einde te brengen. Ik ben open- minded en ook creatief om tijdens het uitvoeren van een plan ook dynamisch te blijven werken. Ik vind het leuk om nieuwe ‘dingen’ te ontwikkelen of beleid te implementeren. Ik denk ‘out of de box’ en zie altijd mogelijkheden. 

Ik zie het als uitdaging om verschillende mensen en  disciplines te motiveren, te verbinden en mee te nemen in processen. Ik ben daarbij in staat om tactisch te werken en weet relaties op een inspirerende manier te onderhouden.

Wat ik ook heel interessant vind is het verhogen van kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van processen. Wanneer een proces dreigt te stagneren zoek ik naar oplossingen en schroom ik mij niet om buiten gebaande paden te treden. Dit alles om kwaliteitsverbetering tot stand te brengen.

Verder ben ik in staat: complexe (crisis) situaties, te analyseren, te benaderen vanuit verschillende perspectieven en van daaruit slagvaardig handelen. Juist wanneer het moeilijk of onmogelijk lijkt sta ik te popelen om aan de slag te gaan.

Als laatste vind ik het ook erg leuk en interessant om onderzoek te ontwerpen, uit te voeren en te presenteren. Ik vind het mooi om middels een wetenschappelijke onderbouwing een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering. Wel vind ik het presenteren nog altijd spannend en heb ik als doel om dit juist zo vaak te doen, dat ook dit onderdeel uiteindelijk vanzelf gaat.

Persoonlijke eigenschappen

  • Sterk empathisch vermogen, goed in het samenwerken met verschillende doelgroepen/ disciplines/ persoonlijkheden, sensitief voor verschillende wensen, behoeften en belangen,
  • Ik ben altijd opzoek naar kansen en mogelijkheden,
  • Ambitieus, leergierig: altijd bezig met eigen ontwikkeling en een groot verantwoordelijkheidsgevoel,
  • Goed in het omgaan met tegenslagen, veel geduld en een groot uithoudingsvermogen,
  • Vrolijk, sociaal en altijd mezelf,
  • In staat om het goede en het mooie van een mens te zien.

‘Juist wanneer het moeilijk of onmogelijk lijkt,

sta ik te popelen om aan de slag te gaan’

Aangesloten bij:

~ Zorg voor Professionals ~