Middelenmisbruik en Verslaving

de complexiteit van verslaving en de weg naar herstel ~

Voor wie

De training ‘Middelenmisbruik en verslaving’ is voor professionals welke in de beroepspraktijk te maken hebben met cliënten met een verslavingsproblematiek. De training biedt de professional basiskennis over verslaving en verdieping om verslavingsgedrag te kunnen herkennen en adequaat hulp te kunnen verlenen.

Inhoud van de training

De training bestaat uit drie modules van vier uur welke ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Er kunnen minimaal 4 en maximaal 12 personen aan de training deelnemen.  De training wordt gegeven door Marcel Niezen (ervaringsdeskundige, hogeschooldocent en hulpverlener) en Lieke Smouter (ggz agoog/ verslavingszorg).

Module 1

Wat is verslaving?

In deze module wordt;

  • een uitgebreid overzicht gegeven over wat voor soorten middelen en andere oorzaken kunnen leiden tot verslaving,
  • inzicht geven in de effecten en gevolgen van verslaving en wanneer je nu echt van een verslaving spreekt.

Module 2

Gedrag of ziektebeeld? 

In deze module wordt;

  • een overzicht gegeven van verschillende zienswijzen met betrekking tot middelenmisbruik en verslaving,
  • ingegaan op verschillende stromingen binnen de verslavingszorg,
  • eigen ervaringen en casuïstiek besproken.

Module 3

Signalering en behandelmethodieken

In deze module wordt;

  • besproken hoe je (beginnende) verslaving kunt herkennen,
  • een overzicht gegeven van verschillende behandelmethodieken en houdingsaspecten en hoe deze in te zetten in de praktijk.

Resultaat

Na deze training heeft de deelnemer basiskennis over middelen en verschillende verslavingen. Daarnaast herkent de deelnemer verslavingsproblematiek en is hij in staat adequaat hulp te bieden.
Ook heeft deelnemer meerdere houdingsaspecten en behandelmethodieken geleerd en kan hij deze toepassen in de praktijk.

~ Zorg voor Professionals ~