Omgaan met weerstand

van barrières naar constructieve
voortgang en samenwerking 
~

Voor wie

Weerstand wordt vaak als lastig ervaren. Bijna elke professional heeft in meer of mindere mate te maken met weerstand. Het kan gaan om weerstand vanuit cliënten, familie van cliënten, omstanders of intercollegiaal. Weerstand kan erg heftig zijn wanneer het over de persoonlijke grenzen gaat. Het hoeft echter niet fout te zijn, maar kan onder de juiste condities omgezet worden naar constructieve groei.

Inhoud van de training

‘Zonder wrijving geen glans’, vanuit dit principe is de training vormgegeven. Het doel van de training is het omzetten van weerstand in positieve verandering. De training wordt gegeven door Rob Boekema (coach en trainer sociale veiligheid) en Lieke Smouter (GGZ-agoog en Klinisch Psycholoog i.o.).

De training bestaat uit twee modules en heeft een tijdsduur van 1 dag. Er kunnen minimaal 4 en maximaal 12 personen deelnemen aan de training.

Module 1

‘het herkennen en erkennen van weerstand’

In deze module wordt;

  • de deelnemer geleerd weerstand bewust te herkennen,
  • onderzocht wat triggers zijn voor het ontstaan van weerstand,
  • onderzocht wat weerstand met de deelnemer doet.

Module 2

‘van weerstand naar samenwerken’

In deze module wordt;

  • ingegaan op verschillende technieken leren om weerstand constructief te maken,
  • geleerd om te gaan met weerstand doormiddel van trainingssessie met acteurs.

Binnen de training wordt aangesloten bij de persoonlijke doelen van de deelnemers. Daarbij worden theoretisch kaders en het trainen van vaardigheden gekoppeld aan praktijksituaties.

Resultaat

Na deze training heeft de deelnemer inzichten in verschillende soorten weerstand en kan hij de oorzaken herkennen. De deelnemer herkent weerstand bij zichzelf en herkent zijn eigen ‘natuurlijke’ reactie op weerstanden. De deelnemer heeft kennis genomen van verschillende tools en vaardigheden welke ingezet kunnen worden om constructief met weerstand om te gaan.

~ Zorg voor Professionals ~