Organisatieadvies

~ Lef, inspiratie en balans op weg naar
structurele verandering ~

Ontwikkeling van organisaties binnen de zorg- en hulpverlening verloopt inherent aan ontwikkelingen binnen de maatschappij. Veranderende wet- en regelgeving en financieringsstromen hebben verschillende verschuivingen teweeg gebracht. Gevolgen hiervan kunnen maatschappelijke overlast, dreigende escalatie of complexere hulpvragen van cliënten zijn. Dit daagt organisaties en hun medewerkers uit om flexibel, creatief en innovatief te zijn.

Boekema & Smouter gaat samen met u en uw medewerkers het dialoog aan om transitie op de juiste manier vorm te geven. Meerdere experts uit ons expertiseteam hebben veelzijdige ervaring wanneer het gaat om het verbeteren binnen organisaties. Zij hebben kennis van verander- en projectmanagement, LEAN, interne communicatie en samenwerking.

Zij ontwikkelen en implementeren samen met u en uw medewerkers nieuwe producten en diensten. Daarbij helpen we uw organisatie en medewerkers mee te ontwikkelen zodat zij de kwetsbare burger de juiste ondersteuning kunnen bieden in een veranderende maatschappij.

U

Onderzoek &

Analyse

‘Goed doordacht het
verandertraject ingaan
voor een duurzaam resultaat’ 

Strategie- & product-

ontwikkeling

‘Ieder specifiek vraagstuk
vraagt om een eigen
specifieke aanpak,
onze uitdaging is om deze
samen met u te formuleren’

N

Kwaliteits-

management

‘Omdat het ‘beste’ willen
doen nu eenmaal
fundamenteel is voor
elke zorg- en hulpverlener’

~ Zorg voor Professionals ~