Rob Boekema

~ Ik vind het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden,
om te kijken vanuit waarderend perspectief ~

Mijn persoonlijke missie

De afgelopen paar jaar zien we een verschuiving in het sociale domein, de manier waarop we kijken naar de ontwikkeling van individuen en organisaties. We zijn vooral gewend om vorm te geven aan wat er niet is. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden. Kijken vanuit het waarderend perspectief. Waar liggen de krachten, successen en talenten. Vanuit het waarderend perspectief en het herstelgericht werken wil ik de kwaliteit van zorg en hulpverlening aan complexe doelgroepen verbeteren.

Carrière

Ik ben mijn carrière begonnen binnen Justitie. In 2002 heb ik de opleiding gedaan tot bewaarder, Dienst Justitiële Inrichtingen te Amersfoort. Ik ben toen gaan werken in huis van bewaring, Havenstraat te Amsterdam.

In 2005 heb ik de opleiding gedaan Interne bijstandsteam aan de politieacademie in Ossendrecht.
Sinds 2003 tot mei 2008 heb ik als complex beveiliger/bewaarder en lid van het interne bijstandsteam gewerkt in de Penitentiaire inrichting Groot Bankenbosch te Veenhuizen. In 2008 heb ik de keuze gemaakt om een jaar gedetacheerd te worden bij GGZ Drenthe Duurzaam Verblijf. Een kliniek voor mensen uit Amsterdam en Rotterdam met de ernstigste vorm van schizofrenie en verslavingsproblematiek die middels een RM zijn opgenomen.

Na een jaar gedetacheerd te zijn geweest heb ik de keuze gemaakt om de overstap te maken naar GGZ. Dit was voor bij een hele omschakeling van een beheerscultuur naar een praatcultuur. Sinds 2009 ben ik werkzaam als woonbegeleider binnen Duurzaam Verblijf te Beilen. Het gaf mij de mogelijkheid om te werken binnen een kliniek waar zowel de beheerscultuur als de praat cultuur samen komen.

Binnen GGZ Drenthe heb ik mij verder ontwikkeld, zo heb ik intern de opleiding Lean gevolgd en ben ik aandachtsfunctionaris en trainer persoonlijke veiligheid.
In 2014 ben ik begonnen met de opleiding professioneel coachen aan de Hanzehogeschool te Groningen. Eind 2015 heb ik de opleiding met een positief resultaat afgerond. Persoonlijke en professionele ontwikkeling zijn voor mij erg belangrijk.
Begin februari 2019 zal ik starten met de opleiding tot verpleegkundige.

‘Persoonlijke en professionele ontwikkeling
zijn voor mij erg belangrijk!’ 

Persoonlijke competenties

 • ik ben in staat te netwerken
 • ik ben in staat complexe crisissituaties te analyseren en te benaderen
 • ik kan de onderlinge betrokkenheid van teamleden vergroten en hierdoor de samenwerking bevorderen
 • ik kan veiligheidsplannen opstellen en het proces van uitvoering bewaken
 • ik zorg voor beweging, uitdaging en positieve energie
 • ik kan out of the box denken

Persoonlijke eigenschappen

 • gedreven
 • humor, sociaal en altijd mezelf
 • grenzen verleggen
 • flexibel
 • integer
 • zorgvuldig

‘Ik zorg voor beweging, uitdaging en positieve energie’

Aangesloten bij:

~ Zorg voor Professionals ~