Strategie- en productontwikkeling

een doel zonder plan is slechts een wens ~

Wanneer het duidelijk is naar welke stip aan de horizon uw organisatie op weg is, is het van belang om strategie te bepalen. De experts van Boekema & Smouter zullen eerst samen met u bepalen of de organisatievisie en missie helder en inspirerend is. Vervolgens zullen concrete en tijdsgebonden doelen geformuleerd worden zodat u en uw medewerkers georganiseerde stappen kunnen zetten.

Er zullen verschillende barrières zijn, zowel bij aanvang als tijdens het veranderproces, welke constructief benaderd moeten worden. Ons motto is dat er zonder wrijving geen glans is en wij zien deze barrières als de kans om te verbeteren, samen met u en uw medewerkers, in dialoog.  

Foto: Peter Schudde

~ Zorg voor Professionals ~