Trainingen

Zorg voor professionals ~

Deskundigheidsbevordering

Wij streven er naar om trainingen te verzorgen met een hoog rendement. Daarvoor onderzoeken wij, in overleg met u, de huidige en gewenste situatie. De training wordt daarna zo vormgeven dat deze aansluit op de wensen en behoeften van de professionals en de organisatie.

Niet zomaar een training

Wij streven er naar om trainingen te verzorgen met een hoog rendement. Daarvoor onderzoeken wij, in overleg met u, de huidige en gewenste situatie. De training wordt daarna zo vormgeven dat deze aansluit op de wensen en behoeften van de professionals en de organisatie.

Deskundige trainers

Onze experts zijn in staat om de juiste deskundigheid in de juiste situatie in te zetten. Ons team bestaat uit coaches, trainers, een ervaringsdeskundige, een systeemtherapeut en trainingsacteurs. Allen hebben veel ervaring binnen het sociale domein. Zij werken vanuit waarderend perfectief en zijn in staat zich uitstekend in te leven in uw professionals en de situatie waarin zij werkzaam zijn.

Onze kracht

Onze trainingen worden altijd gegeven door twee trainers. Op deze manier verzorgen wij maatwerk aan zowel het individu als de groep. Met twee trainers kan waardevolle interactie onderling en met de groep gewaarborgd worden, kan er goed overzicht gehouden worden en is het mogelijk om ook in kleinere groepen aan de slag te gaan.

Kleurrijk en interactief

Alle trainingen zijn interactief vormgegeven. Er wordt veel gebruik gemaakt van creatieve didactische methoden. Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal, kleur, licht en geluid en acteurs. Er wordt veel gerefereerd aan de praktijk zodat de deelnemers meegenomen worden in de training en uitgenodigd worden om mee te denken en te doen.

Maatwerk

Mocht de training ontbreken waarnaar u op zoek bent, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Boekema & Smouter is in staat om voor elke vraag een passende training te ontwikkelen.

Constructieve Communicatie

‘elkaar zien, horen en versterken vanuit waarderend perspectief’

Binnen teams is één van de veelvoorkomende problemen de het ontbreken van constructieve onderlinge communicatie. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een veilige aanspreek- en feedbackcultuur, communicatie welke gevormd wordt door emotie of het invullen van de gedachten en beweegredenen van anderen. Wanneer de druk hoog ligt en er veel van teams gevraagd het risico van onvoldoende of onjuiste communiceren nog groter. Dit terwijl juist in deze situaties constructieve communicatie van groot belang is. Deze training is voor teams waarvan de teamleden hun eigen communicatie willen analyseren en verbeteren.

Middelenmisbruik en Verslaving

‘de complexiteit van verslaving en de weg naar herstel’ 

De training ‘Middelenmisbruik en verslaving’ is voor professionals welke in de beroepspraktijk te maken hebben met cliënten met een verslavingsproblematiek. De training biedt de professional basiskennis over verslaving en verdieping om verslavingsgedrag te kunnen herkennen en adequaat hulp te kunnen verlenen.

 

 

Omgaan met mensen met verward gedrag

‘achtergronden en interventies voor in de praktijk’ 

De training omgaan met mensen met verward gedrag is voor professionals die in de beroepspraktijk te maken hebben met zeer kwetsbare mensen. Door de kwetsbaarheid is er sprake van maatschappelijk overlast en/of gevaarlijke situaties. Deze training geeft de professional tools om oplossingsgericht te werken en verdere crisis te voorkomen.

Omgaan met weerstand

‘van barrières naar constructieve voortgang en samenwerking’ 

Weerstand wordt vaak als lastig ervaren. Bijna elke professional heeft in meer of mindere mate te maken met weerstand. Het kan gaan om weerstand vanuit cliënten, familie van cliënten, omstanders of intercollegiaal. Weerstand kan erg heftig zijn wanneer het over de persoonlijke grenzen gaat. Het hoeft echter niet fout te zijn, maar kan onder de juiste condities omgezet worden naar constructieve groei.

Werken met meervoudige problematiek

‘signaleren, analyseren en integreren van diverse behandel- en interventiemethoden’

De training ‘werken met meervoudige problematiek’ is voor professionals welke in de beroepspraktijk te maken hebben met complexe problematiek. Hierbij valt onder andere te denken aan meervoudige diagnose bestaande uit psychiatrische problematiek, verslaving en/of een (licht) verstandelijke beperking.

~ Zorg voor Professionals ~