Werken met meervoudige problematiek

signaleren, analyseren en integreren van
diverse behandel- en interventiemethoden 
~

Voor wie

De training ‘werken met meervoudige problematiek’ is voor professionals welke in de beroepspraktijk te maken hebben met complexe problematiek. Hierbij valt onder andere te denken aan meervoudige diagnose bestaande uit psychiatrische problematiek, verslaving en/of een (licht) verstandelijke beperking.

Inhoud van de training

De training bestaat uit twee modules en heeft de duur van 1 dag.

De training wordt gegeven door Rob Boekema (trainer/ coach en begeleider complexe doelgroepen) en Lieke Smouter (GGZ-agoog en Klinisch psycholoog i.o.) Beide trainers werken zelf meerdere jaren binnen verschillende settingen waar cliënten met een complexe meervoudige problematiek behandeld worden. Hierdoor zijn zij in staat kennis met passie over te dragen en gebruiken daarbij casussen uit de directe praktijk. Er kunnen minimaal 4 en maximaal 12 personen aan de training deelnemen. 

Module 1

‘de wirwar van complexe problemen’

In deze module wordt;

  • besproken wat meervoudige en complexe problematiek inhoud en hoe dit te herkennen is.
  • Besproken hoe de professional meervoudige problematieken (vroegtijdig) kan signaleren en wat de wisselwerking kan zijn tussen verschillende problematieken.

Module 2

‘verschillende paradigma’s’

In deze module wordt;

  • besproken welke verschillende paradigma’s de zienswijze van hulpverleners kunnen bepalen. Met welke bril kijk jij, en welke brillen zou jij nog meer op kunnen of willen zetten?
  • Besproken wat het betekend om met doelgroepen te werken met een meervoudige diagnose, wat helpt en wat helpt niet? En wat als niets lijkt te helpen?

Resultaat

Na deze training heeft de deelnemer kennis over verschillende problematieken. De deelnemer kent verschillende achtergronden en heeft geleerd wat het zo complex maakt om mensen te helpen wanneer deze problematieken gecombineerd voorkomen. Daarnaast heeft de deelnemer kennis genomen van verschillende theoretische kaders en hulpverleningsstromingen en weet hij wat de overeenkomsten, verschillen en tegenstellingen zijn. De deelnemer heeft zich tools eigen gemaakt om met cliënten met een meervoudige problematiek aan de slag te gaan.

~ Zorg voor Professionals ~